Visi dan Misi

Nahdlatul Ulama’ mempunyai visi dan misi yang jelas sebagai jamiah yang berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah.

Visi NU
Visi NU yaitu menjadikan wadah perjuangan ulama’ dan pengikutnya yang bergerak dalam bidang agama dan sosial kemasyarakatan demi terwujudnya Khoiru Ummah.

Misi NU
Dalam bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran islam yang menganut faham ahlussunnah wal jama’ah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.
Dalam bidang edukatif, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengakaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk membina umat muslim agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi, luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama bangsa dan negara.
Dalam bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
Dalam bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan, berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.
Dalam bidang usaha lain, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khoiru Ummah.0 comments: